doctordata.ir

پایگاه اطلاع رسانی دکتر دیتا، اطلاعات جامعی را در خصوص بیماری های شناخته شده بشر در اختیار کاربران قرار میدهد. به منظور استفاده از خدمات سایت کافیست نام بیماری مورد نظر را در بخش جستجو وارد نمایید و آن را جستجو کنید تا کلیه اطلاعات مربوط به آن نمایش داده شود.

تمامی اطلاعات این وبسایت از کتب، نسخ و دائره المعارف های پزشکی استخراج شده اند و مقالات و تحقیقات موجود با ذکر منابع ارائه شده اند.

ارائه شده توسط گروه کیودیتا www.qdata.ir